ENCHOICE®
Chế phẩm ENCHOICE® đa enzyme, dạng nguyên chất, tổng hợp theo công thức độc quyền từ các nguyên liệu hoàn toàn “thực vật”. Chế phẩm được sản xuất đặc biệt đa công dụng, thân thiện môi trường, an toàn và dễ sử dụng phục vụ cho những ứng dụng như sau:
1) Kiểm soát mùi hôi và côn trùng nhỏ (ruồi, muỗi và ấu trùng…).
2) Xử lý và cải thiện môi trường nước.
3) Tham gia quá trình chế biến phân bón từ các nguyên liệu hữu cơ.
4) Cải thiện và tăng sản lượng cây trồng.
5) Xử lý đất nhiễm độc, làm sạch môi trường ô nhiễm dầu.
6) Vệ sinh, tẩy rửa và khử nhờn.